Повестка заседания 1 от 27.01.2020

Повестка заседания 18 от 16.12.2019

Повестка заседания 15 от 11.09.2019

Повестка заседания 13 от 20.08.2019

Повестка заседания 12 от 13.08.2019

Повестка заседания 11 от 06.08.2019

Повестка заседания 10 от 31.07.2019

Повестка заседания 9 от 18.07.2019

Повестка заседания 8 от 11.07.2019

Повестка заседания 7 от 05.07.2019

Повестка заседания 6 от 03.07.2019

Повестка заседания 5 от 27.06.2019

Повестка заседания 4 от 18.06.2019

Повестка заседания 3 от 23.05.2019

Повестка заседания 2 от 14.03.2019

Повестка заседания 1 от 24.01.2019