Заседания и решения

Заседание № 1 от 21.12.2015

Заседание № 8 от 26.11.2015

Заседание № 7 от 29.10.2015

Заседание № 6 от 24.09.2015

Заседание № 5 от 27.08.2015

Заседание № 4 от 21.05.2015

Заседание № 3 от 24.04.2015

Заседание № 2 от 26.03.2015

Заседание № 1 от 05.02.2015